ในความฝันการบุกรุกหมายถึงความยากจนความล้มเหลวเผชิญกับอันตรายและการทำลายล้างหรือต้องการทำธุรกิจในต่างประเทศ (ดูช้างด้วย)…