ฝันและเห็นว่านักบุญเป็นเครื่องหมายที่น่าสนใจในความฝันของคุณ จิตใต้สํานึกคือการส่งข้อความที่มีข้อเสนอแนะที่ข้อความพิเศษจะได้รับให้คุณจากดินแดนจิตวิญญาณ

…(บ้านของพระเจ้าในเมกกะ) ในความฝันกะอบะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของชาวมุสลิมทุกคนหัวหน้ารัฐมนตรีผู้นำประเทศหรืออาจเป็นตัวแทนของงานแต่งงาน การได้เห็น Ka’aba ศักดิ์สิทธิ์ในความฝันยังหมายความว่าใคร ๆ ก็สามารถเข้าไปในนั้นได้หรืออาจหมายถึงการได้รับข่าวดีและปัดเป่าความชั่วร้าย การอธิษฐานภายใน Ka’aba อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงการมีความสุขกับการพิทักษ์และการปกป้องผู้มีอำนาจและความปลอดภัยจากศัตรู การเข้าไปข้างใน Ka’aba อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงการเข้าไปก่อนผู้ปกครอง การเอาบางสิ่งจากภายในกะอบะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงการได้รับบางสิ่งจากผู้ปกครอง หากกำแพงของ Ka’aba ศักดิ์สิทธิ์พังทลายในความฝันนั่นหมายถึงการตายของ Calif หรือผู้ว่าราชการท้องถิ่น การเข้าสู่ Ka’aba ศักดิ์สิทธิ์และการไม่ปฏิบัติตามพิธีกรรมใด ๆ ที่กำหนดไว้ในความฝันหมายถึงการยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงอำนาจในวันพิพากษาหลังจากปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนหรืออาจหมายถึงการกลับใจจากบาปของตน การมองไปที่กะอบะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงความปลอดภัยและการป้องกันความกลัว หากใครได้รับงานในเมกกะในความฝันนั่นหมายความว่าเขาอาจจะกลายเป็นอิหม่าม การขโมยอะไรจากกะอฺบะฮฺอันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงการทำบาป การเดินไปยัง Ka’aba อันศักดิ์สิทธิ์หรือการแสวงหามันในความฝันหมายถึงการแก้ไขสถานะทางศาสนาของตน การได้เห็นตัวเองในนครเมกกะปะปนกับวิญญาณที่จากไปซึ่งกำลังสอบถามเขาเกี่ยวกับโลกในความฝันหมายถึงการตายเพื่อเป็นพยานถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอำนาจและต่อศาสดาพยากรณ์ของผู้ส่งสารของพระองค์ผู้ซึ่งมีสันติสุข การได้เห็น Ka’aba ในบ้านของตัวเองในความฝันหมายความว่าคนนั้นยังคงมีอำนาจและมีชีวิตอยู่อย่างสง่างาม หาก Ka’aba ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มองในสายตาของคนในความฝันนั่นหมายถึงความทุกข์ยาก หากใครเห็นกะอฺบะฮฺที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบ้านของเขาเองในความฝันกะอฺบะฮฺผู้ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นตัวแทนของอิหม่ามของชาวมุสลิมทุกคนที่เป็นตัวแทนและรองผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของผู้ส่งสารของพระเจ้า (uwbp) และหมายความว่าผู้หนึ่งปฏิบัติตาม อิหม่าม การอธิษฐานบน Ka’aba อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงการเป็นผู้ละทิ้งความเชื่อ การเข้าไปในมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ในเมกกะและละหมาดบนหลังคา Ka’aba อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงความสงบความสงบการปกครองผู้อื่นนอกจากนี้ยังหมายความว่าผู้หนึ่งจะได้รับชัยชนะไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตามแม้ว่าจะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเขาก็อาจ ปฏิบัติตามนวัตกรรมและละทิ้งประเพณีและคำสอนของผู้ส่งสารของพระเจ้าผู้ที่มีสันติสุข การเดินตามกะอ์บะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์หรือการทิ้งมันไว้ในความฝันหมายถึงการขัดต่อประเพณีของศาสดาของพระเจ้าผู้ที่มีสันติสุขตามวิถีแห่งนวัตกรรมหรือตีความสิ่งต่าง ๆ ตามความคิดและความชอบของตนเอง หากมีใครเห็นทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์เพื่อยกเสาบ้านของพระเจ้าออกจากนครเมกกะและวางไว้ในเมืองอื่นในความฝันนั่นหมายความว่าผู้คนหลงผิดและเวลาแห่งการทำลายล้างมาถึงแล้ว นอกจากนี้ยังหมายความว่าเสาหลักแห่งศรัทธาแนวทางอันชอบธรรมของผู้ศรัทธาและรองผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกในไม่ช้าอัลมาห์จะปรากฏตัวขึ้นเพื่ออาศัยอยู่ในเมืองนั้น หากมีใครเห็นกะอฺบะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันนั่นหมายความว่ามีคนละเลยหรือละทิ้งคำอธิษฐานที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ลดลงหรือเพิ่มขึ้นในรูปร่างของกะอ์บะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์การเคลื่อนย้ายออกจากที่ของมันหรือการเปลี่ยนรูปลักษณ์ในความฝันจะสะท้อนถึงอิหม่ามหรือแนวทางของมุสลิมทุกคน การเวียนกะอฺบะฮฺอันศักดิ์สิทธิ์หรือการประกอบพิธีกรรมใด ๆ ที่กำหนดไว้ในความฝันหมายถึงการเดินไปบนเส้นทางแห่งความชอบธรรมหรือแก้ไขชีวิตทางศาสนาของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในความฝัน การไม่ปฏิบัติตามพิธีกรรมบางอย่างที่กำหนดไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอยู่ที่กะอฺบะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันบ่งบอกถึงการเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางของพระเจ้าและนวัตกรรมดังกล่าวก็เท่ากับการเปลี่ยนทิศทาง (arb. Qiblah) ของคำอธิษฐาน Ka’aba ศักดิ์สิทธิ์ในความฝันยังแสดงถึงคำอธิษฐานของคน ๆ หนึ่งด้วยเพราะเป็นจุดโฟกัสของชาวมุสลิมที่ละหมาดทุกคน Ka’aba อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันยังเป็นตัวแทนของบ้านของพระเจ้ามัสยิดศูนย์กลางชุมชนของชาวมุสลิมทุกคนและเป็นตัวแทนของครูมัคคุเทศก์อิสลามอัลกุรอานอันศักดิ์สิทธิ์ประเพณีการพยากรณ์บุตรชายของนักวิชาการศาสนา , ชีค, เจ้านาย, สามี, แม่ของตนและสวรรค์บนสวรรค์ กะอ์บะฮ์ศักดิ์สิทธิ์คือบ้านของพระเจ้าและผู้คนจะถูกรวบรวมและนำไปสู่สวรรค์ Ka’aba อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันยังเป็นตัวแทนของการแสวงบุญประจำปีไปยังนครเมกกะการรวมตัวของผู้ศรัทธาตลาดท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียงมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ ถ้าใครเห็นว่าบ้านของเขาเองกลายเป็นกะอฺบะฮฺและผู้คนกำลังแสวงหาและฝูงชนกำลังมารวมตัวกันที่ประตูของเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับภูมิปัญญาได้รับความรู้และปฏิบัติตามและผู้คนจะ เรียนรู้จากมือของเขาและทำตามตัวอย่างของเขา การทำพิธีกรรมที่จำเป็นบางอย่างที่ Ka’aba อันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันยังหมายความว่าคน ๆ นั้นอาจทำงานให้กับคนที่มีอำนาจหรือรับใช้คนที่มีความรู้ชีคผู้ละทิ้งพ่อแม่หรืออาจหมายความว่า มีเจ้านายที่ต้องการความชัดเจนการติดตามอย่างแท้จริงและการทำงานหนักจากลูกศิษย์และลูกศิษย์ของเขา (ดู Circum- การซุ่มโจมตี | เข้าสู่ Paradise | Gutter of Mercy)…

(อัลกุรอาน | การเปิดเผยครั้งสุดท้าย) ในความฝันหนังสือศักดิ์สิทธิ์หรืออัลกุรอานหมายถึงกษัตริย์หรือผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์อิสลาม หากกษัตริย์ผู้ปกครองหรือผู้พิพากษาเห็นว่าหนังสือศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือหากเขาเห็นว่ามีการเผาไหม้หรือหากเนื้อหาของมันถูกชะล้างออกไปในความฝันนั่นหมายถึงความตายของเขา ถ้าใครเห็นผู้ปกครองหรือผู้ว่าราชการเขียนสำเนาหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันแสดงว่าเขาเป็นคนชอบธรรมที่ใช้กฎหมายของพระเจ้าในการตัดสินใจ หากผู้พิพากษาเห็นว่าตัวเองเขียนด้วยลายมือของหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้แบ่งปันความรู้ของเขาและเขาก็กล้าหาญเกี่ยวกับตำแหน่งและสถานะของเขา หากนักวิชาการศาสนาหรือนักเทววิทยาเห็นว่าตัวเองเขียนสำเนาหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับผลกำไรจากการตกลงทางธุรกิจ ถ้าใครเห็นกษัตริย์หรือผู้ปกครองกลืนพระคัมภีร์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาอาจจะตายในไม่ช้า หากผู้พิพากษากลืนหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายความว่าเขารับสินบน หากผู้ปกครองเห็นว่าตัวเองกำลังลบสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะถูกเนรเทศ หากผู้พิพากษาลบสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันนั่นหมายถึงความตายของเขาด้วย หากเขาลบมันโดยการเลียมันด้วยลิ้นของเขาเองในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะทำบาปมหันต์ หากพยานลบมันในความฝันหมายความว่าเขาจะปฏิเสธคำให้การของตัวเอง การพกหนังสือศักดิ์สิทธิ์หรือซื้อสำเนาอัลกุรอานในความฝันหมายถึงการดำเนินชีวิตตามเกณฑ์ของมัน การอ่านหนังสือศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าศาสดาของพระเจ้าผู้ซึ่งมีสันติสุขในความฝันหมายความว่าคน ๆ หนึ่งจะตั้งใจท่องจำมัน การกินหน้าหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงการรับสินบน ถ้าฆราวาสกินหน้าพระคัมภีร์หรือไม่กี่บรรทัดจากบางหน้าในความฝันนั่นหมายความว่าเขามีรายได้จากการอ่านอัลกุรอานอันศักดิ์สิทธิ์หรือสอนมัน การกินหน้าหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันยังหมายถึงการหาเลี้ยงชีพจากการคัดลอกและขาย การได้เห็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันมนุษย์ก็เติบโตในสติปัญญาเช่นกัน สำเนาที่เขียนด้วยลายมือของหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงความกตัญญูของคน ๆ หนึ่งหรืออาจเป็นตัวแทนของนักวิชาการศาสนาที่ใช้ชีวิตตามหนังสือทำตามคำสั่งและแบ่งปันความรู้ของเขากับผู้อื่น การฉีกหน้าหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงความกตัญญูกตเวทีต่อการเปิดเผยของพระเจ้าหรือการปฏิเสธความโปรดปรานของพระเจ้าหรือการตั้งคำถามบางส่วน หากมีใครทำบางสิ่งกับพระคัมภีร์ในความฝันของเขาว่าเขาจะเกลียดที่จะทำด้วยความตื่นตัวนั่นหมายความว่าเขาสูญเสียความทุ่มเทและศรัทธาทางศาสนาไปแล้ว การพกสำเนาหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงการมีอำนาจและได้รับความรู้ หนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันยังแสดงถึงสามีภรรยาลูกชายหรือทรัพย์สมบัติ หากคนป่วยเห็นมันในความฝันหมายความว่าเขาจะหายจากอาการป่วย หากผู้ที่เห็นมันในความฝันกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูนั่นหมายความว่าเขาจะมีชัยเหนือเขา ถ้าเขาเป็นคนบาปหมายความว่าเขาจะกลับใจจากบาปและหันไปหาพระเจ้าของเขาหรืออาจหมายความว่าเขาอาจได้รับมรดก หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังทำตามนวัตกรรมและเขาตระหนักดีว่าในยามหลับความฝันของเขาบ่งบอกถึงคำเตือนจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ การได้เห็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันอาจหมายถึงการได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นพยานถึงปาฏิหาริย์การได้ยินข่าวการได้รับข่าวที่น่ายินดีหรืออาจหมายถึงการมีอายุยืนยาวสำหรับผู้ที่ท่องหนังสือจากปกไปยังความฝันของเขา หนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันยังหมายถึงสวนสวรรค์สถานที่สักการะบูชาหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เชื่อฟังเช่นผู้ปกครองหรือพ่อแม่ครูหรือชีคหรืออาจหมายถึงการทำให้เป็นจริง คำสาบานรับข่าวดีคำตักเตือนหรือคำเตือน การได้เห็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์หรือการเปิดเผยของพระเจ้าในยุคแรก ๆ ในความฝันหมายความว่าคน ๆ นั้นอาจเป็นผู้นำเหนือผู้คน หากมีใครเห็นว่าตัวเองถือหนังสือศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่หนังสือการเปิดเผยใด ๆ และหากเมื่อเขาเปิดดูพบว่าหน้าว่างเปล่าโดยไม่มีการเขียนไว้ข้างในในความฝันนั่นหมายความว่าเขาแสดงภาพตัวเองว่าเขาไม่ใช่หรือว่า เขาแอบอ้างเป็นนักวิชาการหรือแสร้งทำเป็นเคร่งศาสนา การจูบพระคัมภีร์ในความฝันหมายถึงการทบทวนสิ่งที่มีอยู่และยึดมั่นในสิ่งที่มันสั่ง หากมีใครมองเข้าไปในหน้าของหนังสือศักดิ์สิทธิ์และพบว่าเส้นของมันคดเคี้ยวในความฝันนั่นหมายความว่าเขามีชีวิตที่พึงพอใจกับสิ่งที่เขามีและปฏิบัติตามหน้าที่ที่ต้องการตามนั้น การขโมยสำเนาของหนังสือศักดิ์สิทธิ์และซ่อนไว้ในความฝันหมายความว่ามีคนหลอกลวงในการสวดอ้อนวอนของตัวเองหรือทำไม่ถูกต้อง หากมีใครเห็นว่าตัวเองกำลังมองหาในหนังสือศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเขียนจากสิ่งที่เขากำลังอ่านบนเสื้อผ้าของตัวเองในความฝันนั่นหมายความว่าเขาตีความการเปิดเผยอัลกุรอานตามความชื่นชอบของเขาเอง หากมีใครเห็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์นั่งอยู่บนตักของเขาถ้าลูกเจี๊ยบมาและหยิบคำทั้งหมดที่เขียนไว้ในความฝันนั่นหมายความว่าจะมีเด็กคนหนึ่งที่จะท่องจำและอ่านอัลกุรอานเป็นมรดกและ ได้รับประโยชน์จากความกตัญญูของบิดาและในฐานะที่เป็นความไว้วางใจรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นแหล่งที่มาของความเข้มแข็งในชีวิตของเขา การซื้อสำเนาหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันหมายถึงผลประโยชน์ความเจริญรุ่งเรืองและการเป็นนักวิชาการศาสนาที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียง หากหนังสือศักดิ์สิทธิ์ถูกกระชากไปจากมือของใครบางคนในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะสูญเสียความรู้หรืออาจสูญเสียการจ้างงาน หากมีใครเห็นว่าตัวเองกางหน้าของหนังสือศักดิ์สิทธิ์บนพื้นราบในความฝันนั่นหมายความว่าเขากำลังแสวงหาสติปัญญาที่จะได้รับหรือว่าเขาอาจได้รับมรดก หากมีใครเห็นว่าตัวเองวางพระคัมภีร์ไว้บนไหล่ของเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่คุ้มกันหรือว่าเขาจะท่องจำอัลกุรอานอันศักดิ์สิทธิ์ หากพบว่าตัวเองกำลังพยายามกินหน้าหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาเป็นผู้อ่านอัลกุรอานเป็นประจำ หากมีใครเห็นว่าตัวเองพยายามกินหน้าหนังสือศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่สามารถทำได้ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาพยายามท่องจำอัลกุรอานเป็นครั้งคราว แต่ลืมสิ่งที่เรียนไป (ดูอัลกุรอ่านด้วย)…

การเห็นคนหลงตัวเองในความฝันแสดงถึงความไร้สาระ มันเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบและถือได้ว่าเป็นคำเปรียบเทียบสำหรับใครบางคนในชีวิตของคุณที่หลงตัวเอง ในทางกลับกันมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันศักดิ์สิทธิ์…

…(Communication | Communion | Invocations | Prayers | arb. Salat) เพื่อดูตัวเองปฏิบัติตามคำอธิษฐานบังคับของตนเอง {arb. Fardh) ในความฝันหมายถึงการได้รับการแต่งตั้งระดับสูงความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณความเป็นผู้นำการเป็นประธานของผู้คนส่งข้อความปฏิบัติหน้าที่จ่ายค่าธรรมเนียมเปลี่ยนความไว้วางใจหรือการกระทำที่พึงพอใจและมีความสุขกับความสงบ หากมีใครเห็นตัวเองในความฝันกำลังปฏิบัติหนึ่งในห้าคำอธิษฐานบังคับตรงเวลาหลังจากทำการสรงที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องในการยืนที่เหมาะสมการโค้งคำนับและท่าทางสุญูดยืนด้วยความเคารพและความนับถือและหันหน้าไปทางกะอฺบะฮฺ หมายความว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาหรือเข้าร่วมการแสวงบุญประจำปีในนครเมกกะ นอกจากนี้ยังหมายความว่าเขาจะปลดเปลื้องตัวเองจากการกระทำที่ไม่ยุติธรรมที่เขาตกลงไปและกลับใจหรืออาจหมายถึงการละทิ้งความชั่วร้าย การสวดอ้อนวอนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสวรรค์ในความฝันยังหมายถึงความภักดีต่อคำสัญญาการจ้างงานคนที่หางานทำไม่ได้หรือคืนดีกับเพื่อนหรือญาติที่ทอดทิ้งมานาน หากมีคนนำคำอธิษฐานในความฝันหมายความว่าเขาจะค้ำประกันบางสิ่งบางอย่างให้กับใครบางคนหรืออาจหมายความว่าเขาจะยืมเงินเป็นค่าเทอม หากผู้ใดละหมาดหลังอิหม่ามในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะกลายเป็นภาระของผู้อื่น การละหมาดช่วงเที่ยงที่เรียกในภาษาอาหรับว่า Zuhur หมายถึงการสำแดงการประกาศหรือการเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ การอธิษฐาน Zuhur ในความฝันหมายถึงการบรรลุเป้าหมายตอบสนองทุกความต้องการการได้รับทุกสิ่งที่ขอจากผลประโยชน์ทางโลกในโลกนี้หรืออาจหมายถึงผลประโยชน์ทางวิญญาณในปรโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครเห็นว่าตัวเองทำตามคำอธิษฐานในความฝัน การอธิษฐานให้สำเร็จหมายถึงการบรรลุเป้าหมาย หากคนหนึ่งถูกจองจำเพราะหนี้และเห็นว่าตัวเองทำตามคำอธิษฐานของ Zuhur ในความฝันนั่นหมายความว่าจะมีคนจ่ายหนี้ให้เขาและปล่อยเขาออกจากคุกและเขาจะประสบความสำเร็จ หากมีใครเห็นว่าตัวเองกำลังละหมาดซู่ฮูร์ในวันที่อากาศแจ่มใสและรู้สึกมีความสุขกับมันในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะมีส่วนร่วมในงานบางอย่างที่จะทำให้เขามีชื่อเสียงและเขาจะมีความสุขกับผลงานของเขามากพอ ๆ กับที่เขาทำ ในวันที่ชัดเจนและสวยงามในความฝันของเขา หากผู้ใดทำการละหมาดซุฮูยามเที่ยงในวันที่มีเมฆมากในความฝันนั่นหมายความว่างานของเขาจะมีความสุข สำหรับการสวดมนต์ช่วงบ่ายเป็นที่รู้จักในภาษาอาหรับว่า ‘Asr การแสดงในความฝันหมายถึงการปฏิญาณตนหรือทำตามสัญญา คำอธิษฐานในความฝันนี้ยังแสดงถึงความรับผิด หากมีใครเห็นตัวเองกำลังแสดงคำอธิษฐาน ‘Asr ในความฝันนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาขอจะเป็นจริงแม้ว่าจะผ่านความยากลำบากและความทุกข์ยากมาแล้วก็ตาม หากผู้ใดทำคำอธิษฐาน ‘Asr ในความฝันไม่สำเร็จนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาขออาจไม่เกิดขึ้น หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดมนต์พระอาทิตย์ตกหรือที่เรียกในภาษาอาหรับว่า Maghrib ในความฝันนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขากำลังมองหานั้นมาถึงระยะเวลาแล้ว หากใครทำคำอธิษฐาน Maghrib ของเขาในความฝันสำเร็จนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ใจปรารถนา สำหรับการสวดมนต์ตอนกลางคืนเป็นที่รู้จักในภาษาอาหรับว่า ‘Isha หากมีใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดมนต์ Tsha ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะทำงานให้เสร็จและได้รับในสิ่งที่ต้องการหรืออาจหมายถึงจุดจบของชีวิตหลังจากนั้นพันธมิตรของเราคนหนึ่งจะเข้าร่วมในช่วงเวลาพักผ่อนของเขาซึ่งก็คือ คล้ายกับความตาย หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดมนต์ก่อนรุ่งสางในความฝันแสดงว่าเช้ามาแล้วและอีกไม่นานก่อนที่เขาจะได้ยินข่าวดีหรือข่าวร้าย ในอีกระดับหนึ่งถ้าใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดมนต์ตอนเย็น ‘คำอธิษฐานของอิชาในความฝันนั่นหมายความว่าเขามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความต้องการของครอบครัวตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเช่นการจัดหาอาหารเสื้อผ้าที่พักพิงและคำสอน หากมีใครเห็นตัวเองกำลังสวดมนต์กลางดึก (arb. witter) ในความฝันแสดงว่าเขาทำตามความต้องการของครอบครัวและบางทีพวกเขาก็รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังทำพิธีละหมาด Fajr ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของเขา หากมีใครเห็นว่าตัวเองกำลังทำพิธีละหมาดซูฮาร์ตอนเที่ยงในช่วงบ่ายในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะชำระหนี้ของเขา หากคำอธิษฐานของ Zuhur ในช่วงเที่ยงหรือคำอธิษฐาน ‘Asr ในช่วงบ่ายของเขาถูกขัดจังหวะในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะจ่ายครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เขาเป็นหนี้ หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดมนต์กลางบ่ายในความฝันนั่นหมายความว่างานของเขาจะเสร็จในไม่ช้าและเหลืองานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เขาจะต้องทำ การสวดมนต์พระอาทิตย์ตกคำอธิษฐาน Maghrib ในความฝันหมายถึงการทำหน้าที่ของตนเองให้เสร็จสิ้นและถึงเวลาที่เขาจะต้องพักผ่อน คำอธิษฐานของอิชายามค่ำคืนในความฝันหมายถึงการปิดบังสิ่งต่างๆหรือเข้าสู่ความเป็นส่วนตัวในบ้าน ในระดับที่สามการละหมาดยามเที่ยงหมายถึงการกลับใจการเลิกจ้างหรือการยกเลิกกฎหมาย คำอธิษฐานของ Zuhur ในตอนเที่ยงอาจหมายถึงการต่อสู้กับซาตานและศัตรูของตนซึ่งโดยปกติการต่อสู้จะเกิดขึ้นในเวลางีบหลับตอนเที่ยง คำอธิษฐานของ Asr ในช่วงบ่ายในความฝันยังแสดงถึงชัยชนะในชีวิตของคน ๆ หนึ่งหรืออาจหมายถึงการนำทางพรและการปฏิบัติตามกฎของพระเจ้า คำอธิษฐานของ Maghrib ยามพระอาทิตย์ตกในความฝันหมายถึงการสูญเสียพ่อแม่การจากไปของผู้ปกครองการตายของเพื่อนสนิทหรือการฟ้องร้องของบุคคลที่ความฝันบ่งบอกถึง การได้เห็นตัวเองกำลังสวดมนต์ในตอนกลางคืน ‘คำอธิษฐานของอิชาในความฝันหมายถึงการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางหรืออาจหมายถึงการแต่งงานการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรืออาจหมายถึงความทุกข์ทรมานจากต้อกระจกความอ่อนแอของการมองเห็นหรืออาจหมายถึงความกว้างใหญ่ของ สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับ ‘คำอธิษฐานของอิชานั้นห่างไกลจากคำอธิษฐานของฟาจร์ในตอนเช้า การสวดมนต์ Fajr รุ่งอรุณในความฝันบ่งบอกถึงคำปฏิญาณอย่างหนึ่ง การสวดมนต์ตอนบ่าย ‘คำอธิษฐาน Asr ในความฝันหมายถึงการได้รับความสะดวกสบายหลังจากทนทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก การสวดมนต์ยามพระอาทิตย์ตกของ Maghrib ในความฝันหมายถึงการข้ามบางสิ่งที่จะกลับมาในภายหลังและการแสดงคำอธิษฐานของ Isha ในความฝันในตอนกลางคืนหมายถึงการหลอกลวงและกลอุบาย หากมีใครเห็นตัวเองกำลังสวดมนต์ในประชาคมวันศุกร์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะบรรลุสิ่งที่หวังไว้ หากมีใครเห็นตัวเองกำลังสวดอ้อนวอนในสวนในความฝันนั่นหมายความว่าเขากำลังวิงวอนขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพให้อภัย หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังอธิษฐานในไร่นาในความฝันนั่นหมายถึงการชำระหนี้ของเขา หากเขาอธิษฐานในโรงฆ่าสัตว์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะกระทำการเล่นชู้ที่น่ารังเกียจ หากใครเห็นว่าตัวเองนั่งละหมาดโดยไม่มีข้อแก้ตัวในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะกระทำการที่พระเจ้าของเขาไม่ยอมรับ ถ้าเขานอนตะแคงข้างบนเตียงในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะต้องนอนจมกองเลือด หากผู้ใดทำละหมาดในมัสยิดแล้วละหมาดเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในความฝันหมายความว่าสิ่งที่เขาเข้าร่วมจะได้รับพรและเขาจะได้รับประโยชน์จากมัน หากเห็นว่าตัวเองกำลังสวดมนต์ขณะขี่ในความฝันนั่นหมายความว่าเขารู้สึกหวาดกลัวหรืออาจเผชิญกับการต่อสู้ หากมีใครเห็นว่าตัวเองกำลังปฏิบัติตามคำอธิษฐานบังคับ (arb. Fardh) สั้นลงเหลือสองกลุ่มของการสุญูด (arb. Rak’at) ในความฝันมันหมายถึงการเดินทาง หากใครเห็นตัวเองกำลังสวดอ้อนวอนขณะกินน้ำผึ้งในความฝันนั่นหมายความว่าเขาอาจมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาในช่วงอดอาหาร หากผู้หญิงคนหนึ่งเห็นว่าตัวเองปฏิบัติตามคำอธิษฐานบังคับ (arb. Fardh) โดยย่อให้สั้นลงเหลือสองกลุ่มของการสุญูดในความฝันนั่นหมายความว่าเธอจะมีประจำเดือนทุกเดือนในวันนั้น หากพบว่าเขาพลาดเวลาของการสวดมนต์ที่กำหนดไว้และไม่สามารถหาสถานที่หรือเวลาที่จะปฏิบัติตามความฝันได้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จหรือชำระหนี้หรือบรรลุเป้าหมายทางโลก หากผู้ใดจงใจละเลยที่จะสวดอ้อนวอนบังคับหรือหากเขาวางแผนที่จะทำในภายหลัง (อาร์บี Qada ‘) ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาใช้ความมุ่งมั่นทางศาสนาของเขาเบา ๆ และหวังว่าจะแก้ไขทัศนคติของเขาในเวลาต่อมา การสวดมนต์ในวันศุกร์ในความฝันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสนุกสนานการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองฤดูแสวงบุญงดการยืมเงินเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือของฟุ่มเฟือย การทำละหมาดในเทศกาล (arb. Eid) ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนในความฝันหมายถึงการชำระหนี้การฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยขจัดความยากลำบากและคลายความกังวล การสวดมนต์ของเทศกาลแห่งการบูชายัญ (arb. Eid-ulAdha. ดู Immolation | Manumission) ในความฝันหมายถึงการควบคุมธุรกิจของตนเคารพสัญญาหรือปฏิบัติตามคำปฏิญาณของตน การสวดมนต์ตอนเช้า (arb. Dhuha) ในความฝันหมายถึงการนิรโทษกรรมความบริสุทธิ์การสาบานที่แท้จริงความสุขและการเป็นอิสระจากความหลายหลาก หากคนหนึ่งสวดอ้อนวอนของคนป่วยในความฝันนั่นหมายถึงการขาดโชคและสงสัยในศรัทธา การรวมกลุ่มคำอธิษฐานสองครั้งในคราวเดียวหรือทำให้สั้นลงในความฝันหมายถึงการเดินทางหรือการล่อลวง การอธิษฐานโดยตรงบนพื้นดินที่สกปรกเปียกและไม่บริสุทธิ์โดยไม่มีพรมสำหรับสวดมนต์หมายถึงความยากจนความอัปยศอดสูและความต้องการ หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดอ้อนวอนโดยไม่ปกปิดความสุภาพเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในความฝันนั่นหมายถึงการทำผิดในขณะที่อดอาหารหรือให้การกุศลจากรายได้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามนวัตกรรมตกเป็นเหยื่อของความสนใจหรือยอมรับว่าคนนั้นถูกต้องไม่ว่าเขาจะอธิษฐานก็ตาม หากคนหนึ่งสวดอ้อนวอนให้กลัวบางสิ่งในความฝันนั่นหมายถึงการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจหรือความทุกข์ทรมานจากความตาย การพูดคุยระหว่างการสวดอ้อนวอนในความฝันหมายถึงการขอให้ได้ของขวัญคืนที่มีให้หรือไม่สามารถมุ่งเน้นความตั้งใจของตนหรือพูดถึงงานการกุศลของตนในที่สาธารณะ ในความฝันเมื่อแสดงคำอธิษฐานของคน ๆ หนึ่งถ้าคนหนึ่งอ่านเสียงดังเมื่อเขาควรอ่านข้างในหรือถ้าเขาอ่านข้างในเมื่อเขาควรจะวิงวอนออกไปด้านนอกและถ้าเขาถูกเรียกร้องให้ตัดสินระหว่างผู้คนก็หมายความว่าการตัดสินของเขาจะเป็น ผิดหรือว่าเขาอาจทำตามความคิดของตัวเองหรืออาจหมายถึงการแสดงความรักความเท็จความเจ้าเล่ห์ซ่อนความจริงหรือริบเงินของใครบางคนอย่างไม่เป็นธรรม หากมีใครเปลี่ยนลำดับของการสวดมนต์ตามพิธีกรรมในความฝันนั่นหมายความว่าเขาไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือวัตถุของคนที่เขาควรจะได้ยินและเชื่อฟังหรือบางทีเขาอาจจะมีอาการหลงลืมหรือนอนไม่หลับในคืนนี้หรืออาจเป็นได้ หมายความว่าเขาขาดความฉลาดหรือเขาไม่สามารถท่องจำหรือจำสิ่งต่างๆได้ การสวดมนต์ตอนดึก (arb. Tarawih) ในความฝันหมายถึงการทำงานหนักความเหนื่อยการชำระหนี้และรับคำแนะนำ สวดมนต์พิเศษขอฝน {arb. Istisqa) ในความฝันบ่งบอกถึงความกลัวความอิดโรยราคาที่เพิ่มขึ้นความน่าเบื่อหน่ายของตลาดปัญหาความไม่พึงพอใจความผูกพันและความซบเซาของธุรกิจก่อสร้าง การสวดมนต์สุริยุปราคาหรือจันทรคราสในความฝันหมายถึงการพยายามมอบความสะดวกสบายหรือเพื่อเอาใจใครบางคนหรือบางทีอาจหมายถึงการกลับใจของคนบาปกลับสู่เส้นทางของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอำนาจเกรงกลัวเจ้าหน้าที่ความยากลำบากหรือการแสดงสัญญาณสำคัญของ ชั่วโมงแห่งการคำนวณที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว การสวดมนต์พิเศษแห่งความกลัว (arb. Khawf) ในความฝันแสดงถึงความสามัคคีความสามัคคีความยินยอมร่วมกันความสงบและความเงียบสงบ การสวดมนต์งานศพ (arb. Janaza) ในความฝันหมายถึงการขอร้องในนามของผู้ตาย หากไม่ทราบผู้เสียชีวิตการสวดศพหมายถึงการจ้างงานให้กับคนที่ไม่มีงานทำกำไรจากการเป็นหุ้นส่วนหรืออาจแสดงถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำอธิษฐานตามปกติอย่างเพียงพอหรือการหลงลืมหรือฟุ้งซ่านระหว่างการสวดมนต์ หากมีใครเห็นว่าตัวเองเป็นผู้นำในการสวดศพในความฝันและหลังจากเสร็จสิ้นการสวดอ้อนวอนของเขาด้วยการวิงวอนพิเศษอย่างเกินจริงในนามของผู้ตายในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ปกครองที่เป็นคนหน้าซื่อใจคดให้จัดการภาค ของธุรกิจของเขา หากใครเห็นตัวเองแล้ววิงวอนขอพรให้กับผู้ตายในความฝันนั่นหมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงอภัยบาปของเขา หากมีใครเห็นตัวเองนั่งอยู่ในกลุ่มคนที่กำลังสวดมนต์ให้วิญญาณที่ถูกพรากไปในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะสวดมนต์ในงานศพ การเห็นตัวเองในความฝันกำลังสวดมนต์งานศพหมายความว่าคน ๆ นั้นจะขอร้องในนามของคนบาป หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังทำละหมาดในวันศุกร์ {arb. Jumu’a) ในความฝันหมายความว่าความโล่งใจกำลังมาถึงหรืออาจหมายถึงการกลับมาพบกันใหม่กับคนที่รักหรือการตอบสนองความต้องการที่ต้องการกำลังขอให้สำเร็จ หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดมนต์วันศุกร์เพียงลำพังในความฝันนั่นหมายความว่าความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเอกสิทธิ์ของเขา หากใครสูญเสียบางสิ่งและเห็นตัวเองอยู่ในความฝันฉลองเทศกาลอิสลามหนึ่งในสองเทศกาลนั่นหมายความว่าเขาจะพบของที่หายไป ถ้าใครเห็นตัวเองกำลังสวดมนต์ในเทศกาล {arb. ‘Eid) ของสิ้นเดือนรอมฎอนในความฝันหมายถึงความเที่ยงแท้และหากเป็นเทศกาลแห่งการบูชายัญในความฝันหมายถึงการชำระหนี้การขจัดความเครียดความก้าวหน้าในชีวิตหรือหน้าที่การงานหรือหลุดพ้นจาก คุก. ทำการละหมาดสุริยะหรือจันทรคราส {arb. Kusiif หรือ Jthusiif) ในความฝันหมายความว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับผู้นำของประเทศหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศหรืออาจหมายถึงการตายของบุคคลที่มีความรู้มากมายโดยทุกคนจะไปร่วมงานศพของเขา สำหรับบทสวดมนต์พิเศษเพื่อขอฝน {arb. Istisqa) การแสดงในความฝันอาจแสดงถึงอุบัติเหตุหรืออาจหมายถึงความไม่สงบทางการเมือง หากผู้คนเสนอคำอธิษฐานนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จในความฝันนั่นหมายความว่าความทุกข์ยากของพวกเขาจะถูกยกขึ้น สวดมนต์สวดมนต์ใด ๆ ที่มีอำนาจเหนือกว่า {arb. Nafl) ในความฝันแสดงถึงความซื่อสัตย์และความทุ่มเทต่อตัวอย่างชั้นนำ {arb. ซุนนะฮฺ) ปฏิบัติโดยผู้ส่งสารของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่มีสันติสุข หากผู้หญิงเห็นตัวเองเป็นผู้นำผู้ชายในการสวดอ้อนวอนในความฝันนั่นหมายความว่าเธอจะเสียชีวิตในไม่ช้า สวดมนต์เสริมดวง {arb. ซุนนะฮฺ) ตามแบบอย่างผู้นำของผู้ส่งสารของพระเจ้าผู้ที่มีสันติสุขในความฝันหมายถึงการรับใช้ชุมชนด้วยความจริงใจความบริสุทธิ์และคุณสมบัติที่ดี หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดอ้อนวอนเป็นพิเศษในความฝันนั่นหมายความว่าเขาสนใจเกี่ยวกับความสำเร็จของชีวิตในปรโลกและเขาจะได้รับผลแห่งการอุทิศตนทั้งในโลกนี้และในปรโลก ปฏิบัติตามคำอธิษฐานบังคับของตนเอง {arb. Fardh) ในความฝันหมายถึงการดูแลครอบครัวที่จำเป็นในขณะที่สวดมนต์เสริม {arb. ซุนนะฮฺ) หมายถึงการทำงานเพื่อมอบความสะดวกสบายเป็นพิเศษให้กับครอบครัวของตน การตีความเดียวกันนี้มีไว้สำหรับการทำละหมาดในคืนเดือนรอมฎอนที่เรียกกันในภาษาอาหรับว่า Taraw’ili การเห็นว่าในความฝันหมายถึงการดูแลความต้องการของครอบครัวและนำความสะดวกสบายมาสู่หัวใจของพวกเขา ในระหว่างการสวดอ้อนวอนในประชาคมหากแถวนั้นตรงในความฝันนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่จะเฉลิมฉลองการสรรเสริญของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง คำอธิษฐานเหนือโลกในความฝันยังหมายถึงการดิ้นรนเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนความรักต่อพี่น้องและพยายามรับใช้และทำให้พวกเขาพอใจอยู่เสมอด้วยการกระทำเงินการสนับสนุนทางศีลธรรมและการเงิน ถ้าคนที่เห็นความฝันนั้นยังไม่ได้แต่งงานหมายความว่าเขาจะแต่งงาน ถ้าเขาแต่งงานก็หมายความว่าเขาจะมีลูกสองคน หากคนยากจนเห็นว่าตัวเองกำลังสวดอ้อนวอนโดยสมัครใจในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะมีรายได้เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของเขา หากผู้ใดทำการละหมาดกลางดึกที่เรียกในภาษาอาหรับว่าทาฮาจจูดในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะลุกขึ้นยืนในสถานี การสวดอ้อนวอนเป็นพิเศษเพื่อให้ความปรารถนาบางอย่างในความฝันเป็นจริงหมายถึงการเข้าร่วมพิธีอย่างเป็นทางการหรือตรงต่อเวลาในการนัดหมาย เพื่อละหมาดหลังจากเวลาที่กำหนด {arb. Qada ‘) ในความฝันหมายถึงการชำระหนี้การกลับใจจากบาปหรือปฏิบัติตามคำสาบาน การสวดมนต์ขณะนั่งอยู่ในความฝันหมายถึงความเจ็บป่วยความล้มเหลวความพึงพอใจหรือคำเตือนเกี่ยวกับความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นกับพ่อครูหรือคนที่คุณรัก สวดมนต์พิเศษเพื่อการให้อภัย {arb. Istighfar) ในความฝันหมายถึงการให้อภัยต่อบาปและยอมรับการกลับใจของเขา หากคำอธิษฐานนี้ดำเนินการในที่ประชุมในความฝันนั่นหมายถึงฝนความเจริญรุ่งเรืองการให้บุตรหลานเป็นหมันการเก็บเกี่ยวที่ดีหรือการซื้อทรัพย์สินใหม่ ทำการสวดมนต์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการสรรเสริญพระเจ้าหรือที่เรียกในภาษาอาหรับว่า Tasab’ih ในความฝันหมายถึงการได้รับของขวัญการบริจาคจากพระคุณของพระเจ้าพรและความเจริญรุ่งเรือง การสวดอ้อนวอนเป็นพิเศษเพื่อขอคำแนะนำสำหรับความต้องการหรือสถานการณ์เฉพาะในความฝัน (arb. Istikhfirah) หมายถึงการขจัดความสงสัยหรือความสับสนการรับคำแนะนำสำหรับปัญหาหนึ่ง ๆ หรืออาจแสดงถึงความสำเร็จของโครงการ หากผู้ที่สวดอ้อนวอนพิเศษเช่นนี้เป็นที่รู้กันว่าทำตามคำแนะนำของครูทางวิญญาณหรือชาคะความฝันของเขาหมายถึงการลดสถานะทางวิญญาณของเขาสำหรับผู้แสวงหาที่แท้จริงก็ไม่มีคำถาม อธิษฐานเป็นพิเศษเพื่อให้นักเดินทางในฝันกลับมาอย่างปลอดภัย {arb. G_ha’ib) หมายถึงการขอสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของตนเองหรือสำหรับความต้องการของประชาชน การสวดอ้อนวอนเป็นพิเศษเหนือหลุมศพของผู้เสียชีวิตในความฝันหมายถึงการมอบของขวัญพิเศษที่ไม่ได้รับรางวัลหรืออาจหมายถึงการแจกจ่ายการกุศลให้กับผู้ยากไร้ การสวดมนต์พิเศษเพื่อทักทายมัสยิดในความฝันหมายถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือญาติและผู้ยากไร้ในหมู่เพื่อนของเขา การอธิษฐานอย่างกะทันหันและไม่คาดคิดในความฝันหมายถึงการบริจาคเพื่อการกุศลอย่างลับๆหรือของานจากคนที่ไม่ยุติธรรม การสวดอ้อนวอนเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืนในความฝันหมายถึงการกระทำความดีที่ทำให้ใครบางคนเข้าใกล้พระเจ้าของเขามากขึ้นหรือคืนดีกับศัตรูหรือส่งเสริมความรักระหว่างผู้คน หากมีใครเห็นว่าตัวเองกำลังหัวเราะระหว่างการสวดมนต์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขามักจะลืมคำอธิษฐานของเขาและเขารู้สึกขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติอย่างถูกต้องและตรงเวลา ถ้าใครเห็นตัวเองสวดมนต์ขณะเมาในความฝันหมายความว่าเขาจะให้การเท็จในศาล หากใครเห็นว่าตัวเองสวดอ้อนวอนโดยไม่ได้รับการชำระล้างตามที่กำหนดในความฝันนั่นหมายความว่าการปฏิบัติทางศาสนาของเขานั้นไร้ค่าและการยึดมั่นของเขาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ หากมีใครเห็นตัวเองยืนสวดอ้อนวอนไปยังทิศทางที่ผิดในความฝันนั่นหมายความว่าเขาทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาต้องทำหรือทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงกำหนดไว้ ถ้าใครเห็นว่าตัวเองหันหลังให้บ้านของพระเจ้าในความฝันนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนละทิ้งศาสนาที่ปฏิเสธศาสนาของพระเจ้าหรือเขาไม่สนใจเรื่องนี้ หากใครเห็นคนในมัสยิดหันหน้าไปทางอื่นในความฝันนั่นหมายความว่าผู้นำหรือผู้พิพากษาของพวกเขาจะถูกไล่ออกจากตำแหน่งหรือเขาละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ในศาสนาของเขาหรือว่าเขาทำตามความคิดของตนเองและ ความปรารถนาในการตีความทางศาสนา อย่างไรก็ตามการสวดอ้อนวอนและหันไปทางใดทางหนึ่งอย่างหมดหนทางและการร้องไห้เพื่อขอความช่วยเหลือในความฝันหมายถึงการแสวงหาความอยู่ใกล้ของพระเจ้าหรือการขอให้ผู้เชื่อคนอื่นยอมรับในการปล่อยตัวที่ยอมรับไม่ได้หรือความคิดเห็นที่ไม่สามารถยอมรับได้หรืออาจหมายถึงการเดินทางใน ทิศทางที่เขาเผชิญในความฝัน หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดอ้อนวอนไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกและนอกเหนือจากบ้านของพระเจ้าในนครเมกกะในความฝันนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจซึ่งเต็มไปด้วยความหยิ่งผยองชอบข่มขื่นและใส่ร้ายผู้อื่นและกล้าที่จะหลงระเริงในบาปและการไม่เชื่อฟัง แด่พระเจ้าของเขา หากใครไม่พบทิศทางของ Ka’aba ในความฝันของเขาแสดงว่าเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับศรัทธาของเขา อย่างไรก็ตามหากใครเห็นว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับ Ka’aba ศักดิ์สิทธิ์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขากำลังเดินบนเส้นทางที่ตรง หากมีใครเห็นตัวเองสวมชุดขาวและอ่านอัลกุรอานในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะเข้าร่วมคาราวานผู้แสวงบุญไปยังนครเมกกะ พระเจ้าทรงทราบดีที่สุด (ดูความตายอิหม่ามฟาโรห์ด้วย)…

เพื่อความฝันว่าคุณดื่มน้ําหมายถึงพลังพลัง, เครื่องดื่มของจุดแข็ง, เพิ่มจิตวิญญาณ. คุณมีวัตถุประสงค์และปัญหาบางอย่างในทางของคุณจะถูกตัดออก นอกจากนี้คุณกําลังเรียนรู้จากอดีตของคุณและคุณจะพบความละเอียดของปัญหาใด ๆ ในอนาคต หรือดื่มน้ําจากน้ําแนะนําให้คุณดูแลมากขึ้น เพื่อฝันว่าคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่งชี้ว่าคุณกําลังพยายามที่จะหลบหนีระยะเวลาปัจจุบันของชีวิต อีกทางเลือกหนึ่งคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอร่อยกับคุณในชีวิตจริงหมายความว่าคุณกําลังมองหาความรู้สึกลวงตาและหลอกลวงความสุขความสุขหรือความพึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกําลังดื่มไวน์ก็มักจะสะท้อนภาพของวัฒนธรรมทางศาสนาของเรา การดื่มไวน์จากความฝันเป็นสัญลักษณ์ของพลังศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ความหมายที่สองของไวน์จะถูกตีความว่าเป็นการเหนี่ยวนําของสิ่งเร้าภายนอก แต่คุณต้องฝันประเภทหรือแบรนด์ไวน์บางประเภท ดังนั้นหมายความว่าคุณมีความรักอย่างมากสําหรับไวน์ประเภทนี้