(arb. Retreat | Seclusion) ในความฝันหมายถึงการพักผ่อนทางจิตวิญญาณการสวดอ้อนวอนความหิวโหยรวดเร็วความหดหู่การถ่อมตัวการควบคุมความสนใจและความปรารถนาของตนเอง (ดูที่ Retreat ด้วย)…

ครั้งหนึ่งเคยถือเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคที่จะลงมาในความฝันเพื่อสื่อสารข้อความ แต่การตีความที่พบบ่อยที่สุดคือมีความเชื่อมโยงระหว่างระดับต่างๆของจิตสำนึก

(arb. See Chair | Divine Throne)

(arb. ล้อมรอบเนินเขาสองแห่งของ Safa และ Marwa | เมกกะ | พิธีกรรมของการแสวงบุญ) การล้อมรอบเนินทั้งสองของ g_afa และ Marwa ในความฝันแสดงถึงความชอบธรรมและความถูกต้อง นอกจากนี้ยังหมายถึงการคืนดีระหว่างคนสองคนการขจัดความขัดแย้งการไกล่เกลี่ยระหว่างคนสองคนและนำมาซึ่งข้อตกลงที่ยุติธรรมและสันติ หากผู้ที่กำลังเดินอยู่ระหว่างเนินเขาทั้งสองในความฝันเป็นผู้พิพากษานั่นหมายความว่าเขาจะมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ถ้าเขาเป็นสามีหมายความว่าเขาจะอยู่กับภรรยาของเขาหรือเป็นจริงกับพ่อแม่ของเขา ถ้าใครป่วยก็หมายความว่าเขาจะหายจากอาการป่วยและกลับมามีรายได้ (ดูพิธีกรรมของการแสวงบุญ)…

ดูความหมายของ Oral Sex

…(เรือเฟอร์รี่ | เรือเฟอร์รี่ | เรือไฟ | เรือตกปลา | เรือ | ดาว) ในความฝันเรือประมงเป็นตัวแทนของผลกำไรและผลประโยชน์ การแล่นบนเรือที่ไม่รู้จักหรือขับเรือหรือสั่งให้กะลาสีเรือที่กำลังปฏิบัติการในความฝันหมายถึงการแต่งงานกับผู้หญิงจากประเทศที่เรือเป็นอยู่หรืออาจหมายถึงการทำธุรกิจในดินแดนนั้น การได้นั่งเรือข้ามฟากในความฝันหมายถึงการได้รับความเมตตากรุณาและความเมตตาจากพระเจ้าในการข้ามพ้นอันตราย เรือในความฝันยังเป็นตัวแทนของญาติ ดังนั้นสภาพบรรยากาศใด ๆ ที่ท้องฟ้าจัดแสดงระหว่างการข้ามหรือระหว่างการเดินทางโดยเรือสิ่งเหล่านี้จะปรากฏในครอบครัวของคน ๆ หนึ่ง ในความฝันเรือไฟหมายถึงการขจัดความวิตกกังวลเอาชนะความทุกข์ยากและความทุกข์ยาก (โปรดดู Carpenter | Helm | Ship)…