การฝันถึงร้านขายของชำทั่วไปถ้ามันสดและสะอาดเป็นสัญญาณของความง่ายและความสะดวกสบาย…