เมื่อคุณฝันของตัวนิ่มหมายความว่าคุณต้องกําหนดขีด จํากัด เฉพาะ บางทีคุณอาจจะใช้ใหญ่ของคนรอบตัวและจะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาใกล้คุณมากเกินไป สิ่งที่คุณต้องทําคือกลายเป็นความคิดเห็นมากขึ้นและปกป้องตัวเอง ให้แน่ใจว่าคุณแสดงความคิดริเริ่มมากขึ้นในการทํางานที่คุณกําลังทํา

ความฝันเกี่ยวกับตัวนิ่มเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับความต้านทานเหลือทน ละทิ้งความสุขหรือความสะดวกสบายเพื่อประโยชน์เพื่อความอยู่รอดหรือความคงทน วางตัวเองในเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่พิจารณาน่ากลัวราวกับว่าพวกเขาเป็นเรื่องปกติ ปฏิเสธหรือช็อกที่เท่าใดทุกข์หรือ negativism อีกคนหนึ่งยินดีที่จะใส่ขึ้นกับ. คุณหรือคนที่รู้สึกสะดวกสบายไม่เคยคิดอะไรดีสําหรับคุณ อีกวิธีหนึ่งคือ ตัวนิ่มอาจสะท้อนถึงความไวแสงที่รุนแรงในการเปลี่ยนแปลงหรือเสี่ยง สัญญาณว่าคุณหรือบุคคลอื่นอาจมีปัญหาใหญ่ให้ไปหรือผ่อนคลาย ถูกมากเคยไม่เคยชอบอะไร

สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสามารถมีคําอธิบายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในชีวิตตื่นของคุณ ครั้งแรกความฝันสามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ในซึ่งรวมถึงสามคนและหนึ่งในคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเลือกระหว่างสอง สองความฝันสามารถเป็นสัญลักษณ์ของสามองค์ประกอบที่แตกต่างกันของฝัน: ปัจจัยทางจิตวิญญาณความคิดและด้านทางกายภาพ

ความฝันเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างความคิดสร้างสรรค์หรือความสับสนวุ่นวาย รูปสามเหลี่ยมขึ้นหน้าเพื่อแสดงด้านลบของการสร้าง สามเหลี่ยมหันลงเป็นสัญลักษณ์ของด้านบวกของการสร้าง ดาวของดาวิดเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั้งขึ้นและลงหันสามเหลี่ยมเพื่อแสดงการต่อสู้ระหว่างการสร้างบวกและลบของชีวิตของเรา

เพื่อดูว่าตอกเล็บเป็นคําอธิบายเป็นความฝันที่มีสัญลักษณ์สําคัญสําหรับฝัน ความฝันนี้หมายถึงความดื้อรัวและความสามารถของคุณในฐานะผู้เจรจา พิจารณาการสํานวน~ติด~ซึ่งอาจหมายถึงการติดขึ้นในบางสิ่งบางอย่างหรือ insinuation ทางเพศ อีกวลีที่นิยม~ตีเล็บบนหัว~แสดงให้เห็นว่าคุณได้แก้ไขสถานการณ์ทั้งหมด เพื่อดูเล็บเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ชัดเจนของความฝัน ฝันของนี้สามารถเป็นสัญลักษณ์การทํางานที่ยาวนานและยากของการชดเชยขนาดเล็กและการชําระเงิน ฝันว่าคุณได้รับบาดเจ็บกับเล็บแสดงให้เห็นว่าคุณจะต้องระมัดระวังสิ่งที่คุณพูด ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าใจความฝันของคุณดีขึ้นโปรดอ่านเกี่ยวกับเล็บ