…(มือ) ในความฝันเส้นลายมือหมายถึงความฟิตของคนที่ตื่นตัว การปรบมือในความฝันอาจหมายถึงความสุขและความสุขหรืออาจหมายถึงความตื่นตัว การถือถุงมือไว้ในมือในความฝันหมายถึงการยุติการกระทำผิด การตบหน้าตัวเองด้วยมือทั้งสองข้างหมายถึงความเสียใจความเศร้าหรือความหายนะ การตีมือบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งหมายถึงการแยกจากกัน ในความฝันเส้นลายมือยังแสดงถึงความแข็งแกร่ง การกางฝ่ามือในความฝันหมายถึงความมั่งคั่งและความมั่งคั่ง การกำหมัดแน่นในความฝันบ่งบอกถึงความยากจนหรือสภาพความเป็นอยู่ที่คับขัน ถ้าใครเห็นผมงอกขึ้นมาในอุ้งมือในความฝันนั่นหมายถึงความหดหู่ความทุกข์และหนี้สิน การปลูกผมบนมือในความฝันบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรง การเห็นมือของคนที่ห้อยลงมาจากท้องฟ้าในความฝันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจ มือที่ยื่นออกมาจากท้องฟ้าในความฝันอาจหมายถึงผลกำไรและพรสำหรับนักล่านักสร้างและผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ในความฝันเส้นลายมือหมายถึงโลกของเขาด้วย นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการยุติการกระทำบางอย่าง ถ้าใครพบว่าตัวเองกลัวแล้วเห็นฝ่ามือที่ยื่นออกมาต่อหน้าเขาในความฝันนั่นหมายความว่าความกลัวของเขาจะถูกปัดเป่าไป ความฝันที่มีขนาดใหญ่และยาวเหยียดหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเอื้ออาทร กำปั้นในความฝันหมายถึงความตระหนี่ ฝ่ามือที่ดูดียังหมายถึงการละเว้นจากความชั่วร้ายหรือการไม่จ่ายเงินเพื่อการกุศล เส้นลายมือในความฝันยังแสดงถึงการสวดอ้อนวอนและการวิงวอนการปลอบโยนการแสวงหาความสบายใจของผู้อื่นหรือการได้รับผลประโยชน์จากผู้อื่น เส้นลายมือในความฝันยังแสดงถึงปีวิถีชีวิตเงินความเป็นผู้นำลูกชายความกล้าหาญและการละเว้นจากการทำความชั่ว (ดูการละเว้นจากการทำความชั่ว)…