…(arb. ล้อมรอบเนินเขาสองแห่งของ Safa และ Marwa | เมกกะ | พิธีกรรมของการแสวงบุญ) การล้อมรอบเนินทั้งสองของ g_afa และ Marwa ในความฝันแสดงถึงความชอบธรรมและความถูกต้อง นอกจากนี้ยังหมายถึงการคืนดีระหว่างคนสองคนการขจัดความขัดแย้งการไกล่เกลี่ยระหว่างคนสองคนและนำมาซึ่งข้อตกลงที่ยุติธรรมและสันติ หากผู้ที่กำลังเดินอยู่ระหว่างเนินเขาทั้งสองในความฝันเป็นผู้พิพากษานั่นหมายความว่าเขาจะมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ถ้าเขาเป็นสามีหมายความว่าเขาจะอยู่กับภรรยาของเขาหรือเป็นจริงกับพ่อแม่ของเขา ถ้าใครป่วยก็หมายความว่าเขาจะหายจากอาการป่วยและกลับมามีรายได้ (ดูพิธีกรรมของการแสวงบุญ)…